Basistarieven en leveringsvoorwaarden Nieuwe Routes per 1-10-19

 • Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 • Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle te onzer kennis genomen vertrouwelijke informatie (onder deze informatie valt ook alle informatie van of over individuele deelnemers die vanuit trainings- en coachingssituaties verkregen wordt)
 • Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Nieuwe Routes.
 • Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.
 • Voor de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij vermelde tarieven
 • Berekening werkzaamheden geschiedt per uur of per dagdeel, naar gelang de overeenstemming met de opdrachtgever.
 • Iedere opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden.

 

Annuleringsvoorwaarden:

 1. Bij annulering tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd, met uitzondering van eventueel gemaakte voorbereidingskosten.
 3. Bij annulering tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 80% van de kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 1 week (5 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

 

Annulering dient schriftelijk per mail plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt datum email.