Wat hebben jullie nodig?

Nieuwe Routes geeft d.m.v. een teammap inzicht in de talenten in jouw team. Hoe ze zich verhouden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van jouw klant. Tegelijk wordt duidelijk welke teamkwaliteiten ontbreken. Nieuwe Route helpt te bepalen wat je team nodig heeft om jouw teamdoelstelling te halen. Ook helpen we je een volgende stap te zetten. 

Nieuwe Routes biedt ook Teamontwikkeling aan als:

  • Je teams op speelse, visuele en respectvolle wijze bewust wilt maken van typisch teamgedrag.
  • Begrip wilt creëren in plaats van irritatie t.a.v. verschillende gedragsstijlen.
  • Mogelijkheden wilt ontdekken om te verbinden met teamleden en/of klanten.
  • Onboarding meer wilt afstemmen op je nieuwe talent.
  • Effectiever wil samenwerken en communiceren.
  • Werkgeluk wil vergroten!

Wil je je team uitbreiden, adviseert Nieuwe Routes jullie hoe je talentgericht je wervings- en opleidingsprogramma's kunt opzetten. Een positieve impact dus op jullie employee journey. 

Meer weten? Stel je vraag op het Contactformulier.