Bepaal en bewaak je grenzen!

Veel mensen hebben moeite met nee zeggen en lopen er structureel tegenaan dat hun grenzen worden overschreden. Volgende stappen kun je zetten om jouw grenzen te verhelderen en te bewaken.

1. Formuleer je grens

Vul de volgende zinnen maar eens aan:

 • Ik mag vragen om... (bijv. tijd voor mijzelf)
 • Anderen mogen niet...(bijv. mij continu overvragen)
 • Om mij zelf te beschermen mag ik...

 

2. Herken het moment dat er over jouw grens wordt gegaan

Als je in contact staat met jezelf, weet je welke signalen vertellen dat je grens wordt overschreden. Vaak komt er iets van spanning op als iemand de trigger geeft. Niet alleen een ander kan jouw grens overschrijden, ook jijzelf kan dat. Als je dit vaak doet, kan je fysieke klachten krijgen en uiteindelijk zelfs een burnout. Schrijf de signalen die jij herkent, als je weer over je grenzen laat gaan of gaat. Leg ze ergens vast in een warning system.

 

3. Besef wat het oplevert als jij niet over je grens heen laat gaan

Schrijf eens op wat het effect is als je wel in staat bent nee te zeggen.

 

4. Bescherm je grens

Je schept duidelijkheid voor jouzelf en de ander als je in staat bent je grens te beschermen. Maar hoe doe je dat? Doe het vooral kort en krachtig met bijvoorbeeld de volgende zinnen: 

 • dit vind ik vervelend
 • nee, dank je
 • hier moet ik over nadenken
 • ik zou het fijn vinden als je naar me luistert
 • voor jou is hetgeen je vraagt, belangrijk, voor mij niet
 • ik voel me onder druk gezet
 • stel je me dit voor of is het een eis?
 • etc. (vul aan en oefen dit voor de spiegel, totdat je het zelf gelooft)

 

En nu aan de slag

 • Welke grenzen wil jij duidelijker stellen?
 • Welke grenzen overschrijd je bij jezelf of worden door anderen overschreden?
 • Welke overtuigingen liggen hieronder?
 • Hoe zou je dit kunnen stoppen?

Commitment en betrokkenheid siert jou. Als dat betekent dat er continu over grenzen heen gegaan wordt, dan moet jij nu in actie komen en jouw grens scherper stellen en bewaken. Bel gerust eens voor een vrijblijvende afspraak.