Privacybeleid

Hoe gaat Nieuwe Routes om met jouw gegevens?

Nieuwe Routes kan persoonsgegevens over jou verwerken, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je je gegevens hebt achtergelaten op een contactformulier, registratieformulier of bestelformulier van producten.

Hieronder lees je dat Nieuwe Routes zorgvuldig met jouw gegevens om gaat.


Emails en nieuwsbrieven

Voor het versturen van e-mail maakt Nieuwe Routes gebruik van Jouwweb. De e-maildata wordt opgeslagen op de mailserver van Jouwweb en dit gebeurt volgens de richtlijnen van AVG.

Nieuwe Routes stuurt nieuwsbrieven / updates. Hiermee houden wij je op de hoogte van de trainingen, workshops en nieuws. Onderaan de nieuwsbrieven staat altijd een knop waarmee je je kunt uitschrijven.


Bewaren persoonsgegevens in dashboard

Nieuwe Routes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jouw doelen te realiseren. De door jou achtergelaten gegevens worden opgeslagen op een afgeschermd dashboard en worden niet gebruikt voor externe doeleinden. Na 7 jaar zullen wij jouw gegevens uit het
dashboard verwijderen.


Plaatsen van foto’s op website

Nieuwe Routes gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s op de website. Foto’s van trainingen worden alleen na goedkeuring van de opdrachtgever geplaatst.


Inhoud van de website

Nieuwe routes behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van het intellectuele eigendom, met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. 
Nieuwe routes behoudt zich te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen op de website. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.