Home » Voor je team

Team Ontwikkeling

Inzicht in Teamdynamiek en Teameffectiviteit is het fundament, op basis waarvan je verbetering kunt creëren in:

  • samenwerking
  • onderlinge communicatie
  • stellen van goede teamdoelen

De door Mapstell gevalideerde teammapping methode creëert begrip en biedt ieder teamlid inzicht hoe zijn/haar toegevoegde waarde in het team optimaal in te zetten. Dit is de eerste stap in een effectieve leer- en ontwikkelroute voor het (nog) beter functioneren van jouw team.

Teamdynamiek en teameffectiviteit in kaart

Nieuwe Routes laat jullie zien wie jullie zijn, zet jullie doelen (jullie bestemming) opnieuw in de schijnwerpers, helpt jullie de route te bepalen en geeft je advies in wat jouw team nodig heeft om te kunnen navigeren en bijsturen.

Nieuwe Routes helpt jou en je team concrete stappen te zetten in het verbeteren van de team-effectiviteit. Tegelijk is de methodiek een luchtige, maar waardevolle invulling voor jouw team-events en teambuilding dagen.