Coaching bij TheCoachCorporation?

De coaching richt zich op het vergroten van duurzame inzetbaarheid zodat medewerkers aan de slag gaan én blijven met hun loopbaan in elke levensfase. Met behulp van de Triple Z-transitiemethode worden inzichten uit individuele of team-metingen omgezet in een actieplan. De metingen zijn gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die inzicht geeft welke factoren van invloed zijn op o.a. de persoonlijke employability, werkvermogen, vitaliteit en werkenergie. Tijdens het proces werken we met opdrachten en de inzichten worden omgezet in concrete acties. Daarna wordt gewerkt aan het integreren van de acties in het dagelijks werk. Zodoende wordt al tijdens het coachtraject de eerste stappen gezet in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.De methode leert mensen blijvend eigenaarschap te nemen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.Het resultaat is dat medewerkers en teams blijvend investeren in hun talenten, werkplezier, vitaliteit en arbeidsmarktwaarde. Zowel de medewerkers als de organisatie zijn daardoor toekomstbestendig.