De ondoorgrondelijke wegen van ons gedrag..

Verandering leert ons ware gedrag kennen. Dat heeft de afgelopen anderhalf jaar ons wel geleerd.

Iedereen is verschillend, dat uit zich ook in gedrag. Sommige mensen trekken zich terug als er een blokkade is, sommigen krijgen last van stress, sommigen gaan overacteren en proberen bijna gelijktijdig alle alternatieve routes uit en raken alsnog verdwaald. Onderbrekingen van onze 'normale' routes heeft verschillend effect op de diverse gedragstypes. Welke route neem jij?

Is het de daadkrachtige, de invloedrijke, de stabiele of de consciëntieuze route die jij aflegt? Gebaseerd op de gedragsstijlen van DISC, neem ik je de komende mee langs de verschillende routes, de highlights onderweg, maar ook de beren op de weg. Wedden dat jij een voorkeursroute hebt?

 

Highlights

Mensen uit het Daadkrachtig gebied gaan vaak voortvarend op weg. Zij hebben vaak al een voorsprong op hun collega's uit de andere gedragsvoorkeursgebieden, die wat rustiger van start gaan. Ze gaan voor de top en beginnen gewoon aan de beklimming die daarvoor nodig is. Een beetje uitdaging op de route is welkom. Resultaat en prestatie is wat hen drijft. Als een wijziging in de route snel effect heeft, hoeven ze daar niet lang over na te denken. 

Iets nieuws uitproberen? Natuurlijk, ook al is het spannend, als de kans op effect groot is, gaan ze ervoor. 
Wie bij jullie waren de eerste die zich waagden aan de Zoom/Teams of Meet sessies? 

 

Beren op de weg

Mensen uit het Daadkrachtig gebied willen snel hun bestemming halen, Soms betekent dat, dat ze ook onbegaanbare paden doorkruisen. Dat ze daarbij wel eens een collega voorbij streven, of erger.. omver lopen, wordt weggedaan onder het mom van: doelgericht, de bestemming bereiken. Ongeduld is bij dit gedrag vaak zichtbaar, waardoor voor onrealistische doelen of tijdsschema's worden gesteld en geen rekening wordt gehouden met de richtingaanwijzers of waarschuwingen onderweg. 

Thuiswerken was voor deze gedragstypes aanvankelijk nog niet vervelend. Daadkrachtige gedragstypes zijn autonoom en onafhankelijk en kiezen dus zelf hun route. Afhankelijk van de mate van extraversie en taakgerichtheid die ze in zich hebben zullen ze ook hun collega's in meer of mindere mate missen. Ze zullen maximaal controleren of iedereen nog levert wat is afgesproken en niet afwijkt van de door hem bepaalde route. 

Highlights

Mensen uit het Invloedrijke gebied zijn positief ingesteld. Ze zullen eerder de mogelijkheden zien, dan de beren op de weg. Daarnaast weten ze ook hun collega's te enthousiasmeren en te overtuigen. 'Als het linksom niet gaat, proberen we het toch rechtsom.' luidt hun motto. Ze passen zich goed aan aan de verandering. Kijk om je heen naar de leukste en meest inventieve initiatieven, ze komen vaak uit het invloedrijke rijk. Of ze allemaal even realistisch zijn, valt te bezien. Maar van experimenteren, kun je leren, denkt het invloedrijke gedragstype. 

Beren op de weg

Mensen uit het Invloedrijke gebied hebben soms zoveel wegen die naar Rome leiden, dat ze volledig verdwalen. Het is niet altijd de snelste manier om naar Rome te komen. Deze mensen zijn soms werkelijk onnavolgbaar en worden dan ook niet altijd gevolgd. Voor deze mensen een zware tegenvaller, want ze willen graag worden erkend en gezien om hun vindingrijkheid en ideeën. Bovendien willen ze graag met mensen op pad, dus dat thuiswerken vinden ze maar saai. Ze raken snel afgeleid door andere 'verplichtingen'. 

 

Highlights 

Mensen met het Stabiele gedragstype vinden het heerlijk om ongestoord te kunnen werken in hun eigen vertrouwde omgeving en tempo. Aangezien het juist deze mensen zijn die voor de lijm zorgen tussen het team, zullen ook deze mensen vaker het initiatief nemen tot een persoonlijke belletje, kaartje of de vraag: 'Hoe gaat het met je?'  Ze missen oprecht het persoonlijke contact met hun vertrouwde collega's en werkomgeving en zijn alert op wat de maatregelen met de collega's doen.  

Beren op de weg

Mensen uit het Stabiele gebied hechten aan de vertrouwde reeds bewezen routes. Als het plotseling anders gaat, wil dit type echt mee op weg geholpen worden. Ze voelen zich niet goed bij onzekerheid en risico's. Veranderen gaat bedachtzaam, stap voor stap. Als het te snel gaat, gaan de hakken in het zand, worden er barricades opgeworpen. Ongezien wordt er geklaagd bij de vertrouwde collega's. Juist dit type kan volledig geblokkeerd worden als het te snel gaat. 

 

Highlights

Mensen uit het Consciëntieuze gebied lijken de minste moeite te hebben met Thuiswerken. Ze vinden het heerlijk om ongestoord te kunnen werken. Ze begrijpen ook vaak goed de consequenties van bepaalde veranderingen en weten dit door te rekenen in diverse scenario's. Juist deze mensen zijn er goed in om tot in detail een routeplan te bedenken dat gaat zorgen hoe we ons kunnen aanpassen aan de nieuwe wegen naar Rome en wat we daar precies voor moeten doen. 

 

Beren op de weg

Mensen met Consciëntieus gedrag, werken nauwkeurig en gaan voor kwaliteit. Dat betekent dat het tijd kost. Er worden doorgaans meer beren op de weg gezien dan gebruikelijk, maar ze zullen met een uitgewerkt plan komen om de beer effectief te omzeilen. Hun drang naar kwaliteit, betekent ook een overdreven behoefte naar informatie. Dit tot grote ergernis van de collega's die veel sneller van start willen of een andere weg in durven te slaan als dat zich voordoet.

Als je een account aan maakt in de beveiligde omgeving van Mapstell via deze link, de 24 vragen beantwoordt, dan ontvang je meteen in je dashboard een video van jouw typische gedragsroute van Nieuwe Routes cadeau. En je maakt kans op een aantal weg te geven Personal Maps, een gepersonaliseerde kaart met daarop jouw gedragskwaliteiten in één overzicht. Zowel video als map bieden jou een goed inzicht in de kwaliteiten waarop je trots mag zijn. Tegelijk reflecteren ze ook de ineffectieve routes, waarop je zelf niet altijd zicht hebt. Dat bewustzijn en inzicht gaat jou helpen de juiste route te kiezen naar succes!

Bedenk een werksituatie, waarbij je samenwerkt met collega's of klanten en beantwoord de vragen in deze link. Klik op het vlaggetje voor de gewenste taal waarin je de vragen maakt.

Op de hoogte blijven van deze acties of andere effectieve routes naar succes? Schrijf je in voor de NieuweRoutes Nieuwsbrief